بد افزار جدید استخراج مونرو در task manager دیده نمی شود!

شرکت امنیت سایبری وارونیس (Varonis) به تازگی یک ویروس دزدی ارز دیجیتال با نام نورمان (Norman) را شناسایی کرده است که بدون شناسایی شدن و به جا گذاشتن هیچ گونه رد پایی، از طریق کامپیوتر فرد قربانی، ارز دیجیتال مونرو استخراج کند. در تاریخ 14 آگوست 2019، شرکت وارونیش گزارشی درباره این ویروس نورمان منتشر …

ادامه مطلب